DANH SACH NHIEU BAI GIANG CUA THAY PHUOC TIEN

http://www.phatam.com/video/tac-gia-1-date-Th%C3%ADch_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc_Ti%E1%BA%BFn.html

 

Buông tất cả sẽ được tất cả

http://www.youtube.com/watch?v=EH7cf74LyEA&feature=related

 

 

PHẬT PHÁP NHIỆM MÀU

Nói về vấn đề rủ rê người ta bỏ đạo là người vô đạo

http://phapthoaiblog.blogspot.com/2012/01/phat-phap-nhiem-mau-thich-phuoc-tien.html

 

Có đức mặc sức mà ăn

"Người trồng cây hạnh người chơi, tôi trồng cây đức để đời cho con."

http://www.youtube.com/watch?v=VIx3RoBiUUs&feature=related

 

NHÂN QUẢ - BÀI HỌC NGÀN ĐỜI

http://www.youtube.com/watch?v=SWFsHxXG2HA

 

SỐNG CÓ ÍCH

http://www.youtube.com/watch?v=KzcCCOMB1BA

 

 

VƯỢT LÊN SỐ PHẬN

http://banhoangphap.com/modules.php?name=Nvmusic&op=playsong&id=89

 

 

TU ĐỂ ĐƯỢC GÌ?

http://www.phapamthuongchuyen.com/media.php?Act=PlayAlbum&ID=837&CateID=15&SubID=-1

 

 

DÒNG NGHIỆP CHƯỚNG

http://www.phatam.com/video/thich-phuoc-tien/dong-nghiep-chuong-phan-1-2-video_e38c55b81.html

 

 

NỢ ĐỜI

http://www.phatam.com/video/thich-phuoc-tien/no-doi-video_a5b3c9ab6.html

 

 

ĐỜI VAY TRẢ

http://www.youtube.com/watch?v=3h1Lvh2MpiQ

 

 

NHIỀU BÀI GIẢNG KHÁC CỦA THẦY THÍCH PHƯỚC TIẾN

http://www.phapgioi.com/tangthan/index.php/phap-am-mp3/dai-duc-giang/d-d-thich-phuoc-tien.html