TTMIK összes

다나 2015. 5. 13. 20:51

 

 

 

 

 

1. szint

 

 

 

 1. lecke – Szia, köszönöm / 안녕하세요, 감사합니다
 2. lecke – Igen, nem / , 아니요, ?
 3. lecke – Viszlát / 안녕히 가세요, 안녕히 계세요, 안녕
 4. lecke – Sajnálom, elnézést / 죄송합니다, 저기요
 5. lecke Én vagyok. Mi ez? / -이에요/예요
 6. lecke – Mi ez? Mi az? …. / 이거, 이거 뭐예요?
 7. lecke – Ez, az, amaz / , ,
 8. lecke – Ez nem … / 아니에요
 9. lecke – Témajelölő és alanyi rag / , , ,
 10. lecke – Van, nincs / 있어요, 없어요
 11. lecke – Kérek … / 주세요
 12. lecke - Finom, nem finom, jó étvágyat / 맛있어요, 맛없어요, 먹겠습니다, 먹었습니다
 13. lecke – Szeretnék …ni / - 싶어요
 14. lecke – Mit szeretnél csinálni? / 하고 싶어요?
 15. lecke - Sino-koreai számok / , , , , …
 16. lecke – Jelen idő  / -아요, -어요, -여요
 17. lecke – Múlt idő / -//였어요 (했어요)
 18. lecke – Helyhatározórag / -/에서
 19. lecke – Mikor? / 언제
 20. lecke – Eredeti koreai számok / 하나, , , , …
 21. lecke - Tagadások / , - 않다, 하다, 하지 않다
 22. lecke – A -하다-igék
 23. lecke – Ki? / 누구?
 24. lecke – Miért? Hogyan? / ? 어떻게?
 25. lecke – -tól -ig / -에서/부터, -까지

2. szint

 

 1. lecke  – Jövő idő / -/ 거예요, 거예요
 2. lecke - Tárgyrag / ,
 3. lecke – És, ezért / 그리고, 그래서
 4. lecke – És, -val, -vel / 하고, ()
 5. lecke – A hét napjai / 요일
 6. lecke – De, azonban / 그렇지만, 그런데
 7. lecke – -nak, -nek, -tól, -től / 한테, 한테서
 8. lecke – Időkifejezések / , , ,
 9. lecke – Számlálószók / ,
 10. lecke – Folyamatos jelen idő / - 있어요
 11. lecke – Bemutatkozás / 자기소개
 12. lecke – Dátum / 날짜
 13. lecke – Is / - – 1. rész
 14. lecke – Is / - – 2. rész
 15. lecke – Csak / -
 16. lecke – Kicsit, nagyon, igazán, egyáltalán nem / 조금, 아주, 정말, 전혀, 별로, 진짜
 17. lecke – Tud …ni, nem tud …ni / - 있다/없다
 18. lecke – Jól tud …ni, nem tud jól …ni / 하다/ 하다
 19. lecke – Főnévképző / -
 20. lecke – Kell …ni / -//여야 되다/하다
 21. lecke – Mint…/ ~보다
 22. lecke – Szeret / 좋다 vs 좋아하다
 23. lecke – Ha… / 만약, -()
 24. lecke – Még, már / 아직, 벌써
 25. lecke – Valaki, valami, valahol,valamikor / 누군가, 무언가, 어딘가, 언젠가
 26. lecke – Felszólító mód / -()세요
 27. lecke – Kérlek… / -// 주세요
 28. lecke – Eszköz- és módhatározórag / -()
 29. lecke – Még, mind / ,
 30. lecke – Ne…! / - 마세요

3. szint

 

 

 1. lecke – Nagyon, túl / 너무
 2. lecke – És / -  
 3. lecke – Előtt, mellett, fölött, alatt, mögött / 앞에, 옆에, 위에, 밑에, 뒤에
 4. lecke – -junk? –jünk? / -()ㄹ까요?
 5. lecke – Körülbelül, nagyjából / , , 정도
 6. lecke – Jövő idők / -() 거예요 vs -()ㄹ게요
 7. lecke – Ezért, és / -//여서
 8. lecke – Hasonló, ugyanaz / – 같아요
 9. lecke – Úgy tűnik, szerintem / - 같아요
 10. lecke – Mielőtt / - 전에
 11. lecke – A rendhagyó - tövűek / 불규칙
 12. lecke – Noha / 그래도
 13. lecke – Jelző + - 명사
 14. lecke – Folyamatos melléknévi igenév
 15. lecke – Hát akkor / 그러면, 그럼
 16. lecke – -junk! –jünk! / -//여요 (청유형)
 17. lecke – -ért / 위하다, 위해, 위해서
 18. lecke – Csak, csupán / 밖에 + 부정형
 19. lecke – Miután / 다음에
 20. lecke – Noha …is / -//여도
 21. lecke – Speciális kötőszó / -는데, 명사 + -인데, 형용사 + -ㄴ데
 22. lecke – Lehet, hogy… / -() 수도 있어요
 23. lecke – Szóépítő lecke 1. / ()
 24. lecke – A rendhagyó – tövűek / 불규칙
 25. lecke – Meglepődés, csodálkozás / -네요
 26. lecke – A rendhagyó - tövűek / 불규칙
 27. lecke – Udvariassági szintek / 반말 és 존댓말
 28. lecke – Buzdító mód bizalmas szinten -자 / 반말
 29. lecke – A rendhagyó - tövűek / 불규칙
 30. lecke – Szóépítő lecke 2. / ()

 

4. szint

 

 

 1. lecke – Minél… annál…/ - -을수록
 2. lecke – Akarsz …? / -()ㄹ래요?
 3. lecke – Lehetetlen, hogy… /-() 리가 없어요, 리가 없어요
 4. lecke – Ugye? / -지요/-
 5. lecke – A “당신” és a „te” / 당신
 6. lecke – Szóépítő lecke 3. / ()
 7. lecke – Rendben van. / 괜찮아요
 8. lecke – Szabad/lehet; Nem kell... / -//여도 돼요, 해도 돼요
 9. lecke – Nem szabad…, tilos / -() 돼요, 하면 돼요
 10. lecke – Között / 사이에, 사이에서, 중에, 중에서
 11. lecke – Senki, semmi / 아무나, 아무도, 아무거나, 아무것도 1. rész
 12. lecke – Próbálj meg …ni / -// 보다, 보다
 13. lecke – Szóépítő lecke 4. / ()
 14. lecke – Olykor, gyakran, nem igazán, minden nap, mindig / 가끔, 자주, 별로, 맨날, 항상
 15. lecke – Sem… / 아무 2. rész
 16. lecke – A szóköz / 띄어쓰기
 17. lecke – Rövidülés – 1. rész / 주격 조사, 축약형
 18. lecke – Leg… / 최상급, 최고
 19. lecke – Kevésbé /
 20. lecke – Mondatépítő drill 1.
 21. lecke –A szóköz 2 / 띄어쓰기
 22. lecke – Szóépítő lecke 5. / ()
 23. lecke – Rövidülés – 2. rész
 24. lecke – Sokkal …bb / 훨씬
 25. lecke – Beálló melléknévi igenév / -() + 명사,
 26. lecke – Befejezett melléknévi igenév / -() + 명사,
 27. lecke – Szerintem … (+ jövő idő) / -()/()/ 같다, 같다, 같다
 28. lecke – Válik vmivé / -//여지다
 29. lecke – Úgy alakult, lesz vmivé / - 되다, 하게 되다
 30. lecke – Mondatépítő drill 2.

 5. szint

 

 

 1. lecke – Majdnem – -() 했다
 2. lecke – A -- tiszteleti rag / --, 하시다
 3. lecke – Jól dolgoztál! / 수고
 4. lecke – Felteszem 1. rész / - 보다
 5. lecke – Felteszem 2. rész / -()ㄴ가 보다
 6. lecke – Szóépítő lecke 6. / ()
 7. lecke – Amint … / -자마자, 하자마자
 8. lecke – Az a szándékom, hogy… / -()려고 하다, 하려고 하다
 9. lecke – Miközben / -다가, 하다가
 10. lecke – Függő beszéd / -()라고 + főnév
 11. lecke – Mondatépítő drill 3.
 12. lecke – Főnév + -()라는 + főnév / Az úgynevezett…
 13. lecke – Szóépítő lecke 7. / ()
 14. lecke – Mert, mivel / -()니까, -()
 15. lecke – Legalább… / -()라도
 16. lecke – Leíró szint / -(/), 하다 vs 해요 vs 한다
 17. lecke – Függő beszéd / -(/)다는, -(/)다고
 18. lecke – Mellékmondati végződés / -()/는지
 19. lecke – Függő beszéd (felszólító mód) /  + -()라고
 20. lecke – Mondatépítő drill 4.
 21. lecke – Rövidülés 3. rész / 이거를 –> 이걸, 축약형
 22. lecke – Szóépítő lecke 8. / ()
 23. lecke – Feltételezem, hogy… / -()려나 보다
 24. lecke – Nem…, hanem / 말고, - 말고
 25. lecke – Összevetve, jellemzően / - 비해서 -// 편이다
 26. lecke – Helyett, cserébe / 대신에, - 대신에
 27. lecke – De hisz… / -잖아()
 28. lecke – Nincs más választásod, csak … / -() 밖에 없다
 29. lecke – Függő beszéd (múlt és jövő idő) / -//였다고, -() 거라고
 30. lecke – Mondatépítő drill 5.

6. szint

 

 

 1. lecke – Mit szólsz ahhoz, hogy …? / ~ 어때요?
 2. lecke – Mit gondolsz? / 어떻게 생각하세요? / 어떤 같아요?
 3. lecke – Egyike a leg… / 가장 ~ 중의 하나
 4. lecke – Lehet, szabad …? / -//여도 돼요?
 5. lecke – Épp … / - 중이에요
 6. lecke – Szóépítő lecke 9. / -
 7. lecke – Ha már úgyis / 어차피
 8. lecke – Nem tudom, hogy… / -(/)ㄴ지 모르겠어요.
 9. lecke – Ha már / -()/ 김에
 10. lecke – Mondatépítő drill 6.
 11. lecke – Szóval, úgy értem… / 그러니까, 뜻은, -라고요, 말이에요
 12. lecke – Mit mondasz? Hogy érted? / 무슨 말이에요?
 13. lecke – Szóépítő lecke 10. /
 14. lecke – Azaz / -()
 15. lecke – Az úgynevezett … / -()라는
 16. lecke – A -- szuffixum
 17. lecke – Mert / -거든()
 18. lecke – Vagy / -거나, -(), 아니면
 19. lecke – -ul, -ül / -//여지다 2. rész
 20. lecke – Mondatépítő drill 7.
 21. lecke – Passzív 1. rész
 22. lecke – Szóépítő lecke 11. /
 23. lecke – Passzív 2. rész
 24. lecke – Szeretni szeretem / -기는 하다
 25. lecke – Könnyű/nehéz …ni / - 쉽다/어렵다
 26. lecke – Azt hittem, … / -()/ 알다
 27. lecke – Tudom, hogy kell …ni / -() 있다, -() 알다
 28. lecke – Attól függ, hogy … / - 따라 달라요
 29. lecke – Olykor így, olykor úgy / 어떨 때는 -, 어떨 때는 -//여요
 30. lecke – Mondatépítő lecke 8.

 

7. szint

 

 

 1. lecke – Jé, tényleg …!/ -()구나 / -()군요
 2. lecke – Úgy tesz mintha… / -(/) / 하다
 3. lecke – Érdemes …ni / -() 만하다
 4. lecke – Mint + N / -같이, -처럼
 5. lecke –Annyira, mint / -(()) 만큼
 6. lecke – Szóépítő lecke 12. / ()
 7. lecke – Hiába / -// 봤자
 8. lecke – Mivel / -길래
 9. lecke – Ezért / -느라고
 10. lecke – Mondatépítő drill 9.
 11. lecke – Műveltetés
 12. lecke – Úgy tapasztaltam, hogy… / -더라(고요)
 13. lecke – Szóépítő lecke 13. / ()
 14. lecke – Akármennyire is… / 아무리 -//여도
 15. lecke – Mi is ez? / 뭐더라?, 뭐였죠?
 16. lecke – Azt mondtam, hogy … / -다니까(), -라니까()
 17. lecke – Azt mondják, … / -()ㄴ대요/-()래요
 18. lecke – Úgy emlékszem, azt mondta … / -()ㄴ다던데요/-()라던데요
 19. lecke – Függő beszéd (kérdő mód) / -냐고
 20. lecke – Mondatépítő drill 10.
 21. lecke – De hát mondtam, hogy… / -(/)다잖아요/-라잖아요
 22. lecke – Szóépítő lecke 14. / ()
 23. lecke – Felesleges / -()나마나
 24. lecke – Állapot-passzív / - 있다
 25. lecke – Muszáj lesz… / - 되어 있다
 26. lecke – Ráadásul / -(/) 데다가
 27. lecke – Amíg / -() , -기만 하면
 28. lecke – Az úgynevezett / -(/)다는
 29. lecke – Úgy… hogy… / -도록
 30. lecke – Mondatépítő drill 11.

 

8. szint

 

 

 1. lecke – Haladó kifejezések / (szem) – 1. rész
 2. lecke – Haladó kifejezések / (szem) – 2. rész
 3. lecke – Amint, rögtön  / -기가 무섭게, -기가 바쁘게
 4. lecke – Retrospektív infixum / -
 5. lecke – Haladó szituációk: visszautasítás
 6. lecke – Azt jelenti, hogy … / -(/)다는 뜻이에요
 7. lecke – Szóépítő lecke 15. / ()
 8. lecke – Bárcsak … / -() 좋겠어요
 9. lecke – Múlt idők / 과거시제 총정리
 10. lecke – Haladó kifejezések – (fül)
 11. lecke – Mondatépítő drill 12.
 12. lecke – Jelen idők / 현재시제 총정리
 13. lecke – Szóépítő lecke 16. / ()
 14. lecke – Haladó szituációk: egyetértés
 15. lecke – Jövő idők / 미래시제 총정리
 16. lecke – Haladó kifejezések – 가슴 (szív)
 17. lecke – Csak ha nem … / - 아니면
 18. lecke – Úgy, hogy … / -() 대로
 19. lecke – Ha…, is / - 한이 있더라도
 20. lecke – Mondatépítő drill 13.
 21. lecke – Haladó kifejezések – 머리 (fej)
 22. lecke – Szóépítő lecke 17. / ()
 23. lecke – Haladó szituációk: javaslattétel
 24. lecke – Csak, csupán / -() 따름이다
 25. lecke – Haladó szituációk: egyet nem értés
 26. lecke – Haladó kifejezések – (test)
 27. lecke – Haladó szituációk: dicséret
 28. lecke – Annak ellenére, hogy / -에도 불구하고
 29. lecke – Haladó szituációk: jókedv
 30. lecke – Mondatépítő drill 14.

 

9. szint

 

 

 1. lecke – Haladó kifejezések / (kéz)
 2. lecke – Véglegesség / -// 버리다
 3. lecke – Haladó szituációk: szomorúság
 4. lecke – Sajnos / - 말다
 5. lecke – Haladó szituációk: aggodalom
 6. lecke – Haladó kifejezések – (láb)
 7. lecke – Szóépítő lecke 18. / ()
 8. lecke – Haladó szituációk: szívesség kérése
 9. lecke – Főnévképző / -()
 10. lecke – Mondatépítő drill 15.
 11. lecke – Haladó kifejezések – 마음 (lélek)
 12. lecke – Úgy látszik / -// 보이다
 13. lecke – Szóépítő lecke 19. / ()
 14. lecke – Haladó szituációk: megbánás
 15. lecke – Haladó kifejezések – 기분 (kedv)
 16. lecke – Bizonyosan / -() 테니()
 17. lecke – Minekutána / -(/) 이상
 18. lecke – Attól tartok / -()ㄹ까 보다
 19. lecke – Haladó szituációk: viszontlátás
 20. lecke – Mondatépítő drill 16.
 21. lecke – Haladó kifejezések – 생각 (gondolat)
 22. lecke – Szóépítő lecke 20. / (, )
 23. lecke – -()면서
 24. lecke – -(/)다면서(), -()라면서()
 25. lecke – Haladó szituációk: útmutatás kérése
 26. lecke – Haladó kifejezések – 시간 (idő)
 27. lecke – -더니
 28. lecke – -() 바에
 29. lecke – Haladó szituációk: dugóban
 30. lecke – Mondatépítő drill 17.

 

 10. szint

 

 

 

비밀댓글입니다
Szia~ Az lenne a kérdésem, hogy megoszthatnám-e ezeket a leckéket más platformon? (Wattpad-ra gondoltam, hiszen ott nagyon sok magyar van, aki érdeklődik a koreai nyelv iránt) Nagyon hasznosak és jó lenne ha több emberhez juthatna el.^^
Így száz év után észrevettem ezt a kommentet.^^ De azért legyen itt a beleegyező nyilatkozatom, ha valaki firtatná: áldásom rá. Minél többen használják, annál jobb. :)