feltételes mód · 조건법

다나 2015. 10. 19. 21:32

A feltételes mód lényege, hogy a magyar mellékmondatban kifejtett feltétel beteljesülése esetén valami bekövetkezik, amit a főmondatban fejtünk ki. Azonban a bekövetkezés valószínűsége szerint ezek lehetnek olyanok, melyek


1. bizakodóak, amikor a bekövetkezés igen valószínű (Ha megveszem, örülni fogok.)


2. bizonytalanok vagy hipotetikusak (Ha Koreába utazhatnék, boldog lennék. / Ha Koreába utaztam volna, boldog lettem volna.)


3. és olyanok is, melyek beteljesülése már biztosan lehetetlen, mivel a múltat már nem változtathatjuk meg (Ha meglett volna a TOPIK II felsőfok, már lefordítottam volna egy regényt.), ehhez az esethez többnyire a megbánás mozzanata kapcsolódik.


A magyarban, mint látható, az első esetben csak a „ha” kötőszóval utalunk a feltételre, a második és harmadik esetben a kötőszó mellett az igéhez járuló, -na, -ne, -ná, -né ragokkal utalunk a hipotetikusságra, múlt időben pedig a „volna” segédigével is.

A koreai nyelvben a feltételességnek még bonyolultabb rendszere alakult ki az árnyalatok érzékeltetésének tekintetében és noha összességében elmondhatjuk, hogy az –으면 és az -/었으면 kötőszókkal gyakorlatilag kifejezhető a feltételesség minden lényeges vonása, mégis érdemes figyelmet szentelni a nüanszoknak. Lássuk a típusokat a bekövetkezés valószínűsége szerint.


1. Amikor a feltétel teljesülésével szinte biztos, hogy bekövetkezik az, aminek be kell következnie. A TTMIK leckéje elmondja a lényeget az 으면-ról, klikk ide, ami kimaradt talán, hogy az –végűeknél nem toldódik be ejtéskönnyítő hang, tehát 살면, 팔면, 놀면 stb.


Álljon itt azért egy példamondat:


공부를 안 하면 시험에 떨어질 거예요. Ha nem tanulsz, megbuksz a vizsgán.


Ide kapcsolódik még az óhajtó modalitás is, melyet a koreai nyelvben a múlt idejű feltételes módú kötőszóval fejeznek ki.


2. Amikor a feltétel hipotetikus, vagy csak elképzelt, és a magyarban megjelenik a -na, -ne, -ná, -né rag, akkor a koreaiban a leggyakoribb megoldás a ㄴ다면 szerkezet.


Ebben az esetben a –()kötőszót a hipotetikusságot hangsúlyozó függő beszéd ragja, a kötőmód fejezi ki, a beteljesülést tárgyaló második tagmondatot, mely a magyarban a főmondatnak felel meg, jellemzően a –겠어요, -(/)을 거예요, -을 텐데요 zárja. Ezek közül talán a látszólag múlt időt és jövő időt ötvöző /었을 것이다 alak lehet meghökkentő, ez a koreai „volna”, alapvetően a „kellett volna” (vminek bekövetkeznie) értelemben.


Példamondatok:


한국에 간다면 소설을 많이 살 텐데요. – Ha Koreába mennék, biztosan sok regényt vennék.

한국에 갔다면 소설을 많이 샀을 거예요. – Ha Koreába mentem volna, sok regényt vettem volna.

한국어를 배우지 않았다면 빅스의 공식팬카페에 가입하지 못 했을 거예요. – Ha nem tanultam volna koreaiul, nem tudtam volna belépni a VIXX hivatalos fancaféba.

그 배우가 결혼한다면 많은 여자들이 실망하겠어요. – Ha az a színész megházasodna, sok lány csalódna reményeiben.

난 남자라면 이런 여자를 원해요. Ha fiú lennék, ilyen lányt kívánnék. (dalszöveg, bocs)

남자였다면 어땠을까요? – Mi lett volna, ha fiú lettem volna?

A fenti szerkezet jól vethető be, amikor valakire nyomást kívánunk gyakorolni:

돈을 준다면 기뻐하겠어요. – Ha adnál pénzt, örülnék.


A legtöbb esetben az –ㄴ다면felcserélhető nagyobb jelentésváltozás nélkül az –()-nal, de az előbbi mindig erőteljesebben hangsúlyozza a beteljesülés vágy-jellegét, illetve hipotetikusságát, ezért ha valamiről tudható, hogy nem feltétlenül teljesül be, vagy ennek igen csekély a valószínűsége, akkor az –으면 használata helytelen.


3. Amikor valamit a múltban nem tettünk meg, és emiatt a feltétel miatt nem következik be az, amit így utólag remélni szerettünk volna, vagy épp ellenkezőleg, megtettünk valamit, ezért egy nem kívánt eredményt kerültünk el, használatosak az alábbi szerkezetek.


A/  /었더라면


Ez a kötőszó csak múltbeli, nem teljesült feltételre vonatkozik, amikor a múltban önhibánkon kívül valamit elszalasztottunk, nem történt meg, nem tettünk meg, ezért a jelenben kifejezzük bánatunkat, bosszúságunkat vagy épp megkönnyebbülésünket efölött. A főmondat itt is jellemzően az –/었을 거예요, -/었을 텐데요 esetleg az –을 뻔했어요-ra végződik.


Példamondatok:


그 때 그 책을 읽었더라면… Ha akkor elolvastam volna azt a könyvet…

제가 좀 더 일찍 선생님 이야기들을 들었더라면 저도 더 빨리 어른이 되었을 것 같아요.  Ha kicsit korábban hallgatom meg a tanár történeteit, én is hamarabb váltam volna felnőtté. (twitter)

빨리 병원에 가지 않았더라면 큰일 날 뻔했어요. Ha nem mentél volna gyorsan orvoshoz, nagy baj is lehetett volna belőle.

Az -/었더라면 többnyire felcserélhető az -/었다면, vagy az -/었으면 szerkezetekkel, de ha hangsúlyozni akarjuk, hogy a múltban valami nem következett be, vagy épp mégis bekövetkezett, ami miatt végül valami megbánásra vagy megkönnyebbülésre okot adó dolog következett be, ez a kötőszó igen alkalmas erre.


B/ -/었어야 했는데


Ha azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy valamit kötelességünk lett volna elvégezni, de nem tettük, vagy hogy nem kellett volna valamit elkövetnünk, hogy ne következzen be valami nem kívánt, akkor az -/었어야 했는데 kötőszót használhatjuk. Mint a szerkezetből látható, ez is a múltbeli mulasztásokra utal, tehát fordítása magyarra szintén a feltételes „volna” segédigével történik. Nagyon fontos, hogy ez a kötőszó csak akkor használatos, ha valamit meg kellett volna tenni, vagy épp ellenkezőleg nem kellett/szabadott volna megtenni, de a dolog már megtörtént és mi bánjuk.


Példamondatok:


책을 읽었어야 했는데  안 했더니 시험에 떨어졌어요. – El kellett volna olvasnom a könyvet, de mivel nem tettem, megbuktam a vizsgán.

이렇게 말하지 않았어야 했는데 후회했어요. – Nem szabadott volna így beszélnem vele, megbántam.

파티에 갔어야 했는데요. – El kellett volna mennem a partira…

 

C/ 을걸 그랬어요


Abban az esetben, ha szintén megbánást szeretnénk hangsúlyozni, de egy olyan dolog miatt, amit ugyan megtettünk, de lett volna egy sokkal jobb vagy helyénvalóbb megoldás is, akkor használatos az – 을걸 그랬어요 végződés, melyet megint csak a magyar „volna” segédigével fordítunk. Figyelem, tagadása mindig: -지 말걸 그랬어요. Rövid változata is létezik 그랬어요 nélkül.


Példamondatok:


한국어를 공부할걸 그랬어요. (Mégiscsak) koreaiul kellett volna tanulnom! (nem pedig urduul)

선생님에게 물어볼 걸 그랬어요. (Mégiscsak) meg kellett volna kérdeznem a tanártól.

사랑하지 말걸 그랬어요. Mégsem szabadott volna szeretnem

월급이 많이 오를 줄 알았으면 회사를 옮기지 말걸. Ha tudtam volna, hogy ilyen sokkal emelkedik a fizetés, mégsem hagyom ott a céget.


Mivel a B és C esetek közti különbségtétel nehéz, ezért jöjjön a Korean Grammar in Use példamondata:


어제 컴퓨터를 하느라 늦게 잤더니 하루종일 피곤해요. 어제 일찍 잘걸 그랬어요.

Tegnap sokat gépeztem, ezért későn feküdtem le, emiatt egész nap fáradt vagyok. (Mégiscsak/jobb lett volna, ha) tegnap korábban kellett volna lefeküdnöm. [Itt tehát arra utal a végződés, hogy jobb lett volna lefeküdni időben, mint fennmaradni.]


어제 컴퓨터를 하느라 늦게 잤더니 발표를 때 실수를 많이 했어요. 어제 일찍 잤어야 했는데

Tegnap sokat gépeztem, ezért későn feküdtem le, emiatt a prezentációmkor sok hibát vétettem. Tegnap korábban kellett volna lefeküdnöm… [Erőteljes megbánást fejez ki, hogy a dolgok így alakultak és nem azt tette, amit kellett volna.]


PS: Nehogy azt higgyétek, hogy nekem is kristálytiszta a különbség, csak azzal vigasztalhatlak titeket, hogy ez utóbbi két típussal viszonylag ritkán találkozunk. De azért klasszak.

비밀댓글입니다
오마이피씨 소개영상 퍼가기 이벤트

http://eventall.co.kr/Event/EventInfoView.asp?IdxEventInfo=8