határozószó, módosítószó, névutó

다나 2013. 12. 16. 21:54

Erről a „csak”-ról már több helyen is volt szó a blogban, és ezek egészen jó kis lecók voltak, de mégis hiányzik egy összefoglaló poszt arról, hogyan is használják a „csak” szócskát a koreai nyelvben.

A „csak”, „csupán” és „kizárólag” kifejezésére több mód is lehetséges a koreai nyelvben, ezek között árnyalatnyi különbségek vannak, de mint tudjuk olykor épp az árnyalat a fontos. A „csak” kifejezése megoldható: 1. raggal 2. módosítószóval 3. szerkezettel. Lássuk sorban!

 

1. Rag

 

A/ Ezek közül a legismertebb a , amiről egy jó TTMIK-lecó olvasható itt, és ehhez nem is fűznék hozzá semmit, álljon itt egy példamondat:

 

분만 기다려 주세요. – Csak egy percet várj, kérlek!

 

B/ A másik népszerű rag a 밖에, amiről itt a lecó. Ami lényeges, hogy bár első blikkre mindkét ragszerű „csak” ugyanolyannak tűnik, fontos, hogy a – csak állító mondatban használatos, míg a –밖에 csak tagadóban, és ez utóbbi nem fordulhat elő felszólító módban sem. Jelentésük közt is van árnyalatnyi különbség, a –밖에-hoz mindig valamiféle negatív konnotáció ragad, vagyis csalódás, sajnálkozás satöbbi, míg a – esetében nem feltétlenül van így. A –밖에 kapcsán egy szerkezetet is tanultunk már, ami szegről-végről ide kapcsolódik, ez a - 수밖에 없다.

 

냉장고에 우유밖에 없어요. – Csak tej van a hűtőben.  (keserű megállapítás)


 2. Módosítószó

 

Amikor anno elkezdtem koreaiul tanulni, az első „csak”, amit találtam a 단지 volt, de aztán ez nem bizonyult túl szerencsésnek, elég ritkán használják, valószínűleg nem annyira természetes a használata, mint a ragoknak, és a jelentése inkább: „csak és kizárólag”

 

Példamondat a netről:

 

시간여행은 단지 꿈일까? – Az időutazás csak álom lenne?

 

Hasonló jelentésű és jóval népszerűbb az 오직, amit ne keverjetek a „még” jelentésű 아직-kal, ezt már sűrűbben hallani, jelentése: csak, csupán, pusztán, kizárólag, ilyennel futhattok össze a klasszik kpop szövegekben is, például: 오직 사랑 – egyetlen szerelmem, de legyen egy normális példamondat is:

 

이건 오직 번의 기회입니다. – Csak ez az egyetlen lehetőséged.

 

A 다만 kicsit rafináltabb, jelentése szintén: „csak, csupán”, esetleg „de csak ha”, viszont nagyon gyakran vonzza a ugyancsak „csak” jelentésű, szerkezetben előforduló szócskát, ami többnyire az állítmányhoz kapcsolódva a mondat végén áll (erről lásd lentebb).

 

Néhány példa a Naverből:

 

나는 다만 도와주려던 것뿐이다. – Csak segíteni akartam. [itt a 도와 주다 (segít) igén két rag: + (szándék kifejezése) + (retrospektív infixum, vmi, amire visszaemlékszünk]

 

피곤하지는 않다. 다만 배가 고플 뿐이다. – Nem vagyok fáradt. Csak éhes vagyok.

 

És végül van egy 오로지 módosító szó is, ami hangsúlyozottan „kizárólag” jelentésű, és a példák szerint itt is előszeretettel használják egyéb „csak” jelentésű ragokkal, szerkezettel.

 

Naver-példa:

 

편지는 오로지 당신만 보십시오. – Csak és kizárólag te olvasd el ezt a levelet! [itt a –-t is beletették]

 

És végül egy kakukktojás is következzék a módosítószók sorában, és ez a 그냥. Ennek jelentése: „csak úgy, egyszerűen”, vagy „semmi (különös)”, tehát a jelentése eltér a korábbiaktól.

 

Példa:

 

그냥 있어. – Semmi különöset. / Csak úgy vagyok. (Tipikus válasz arra a kérdésre, hogy 지금 하고 있니? (most épp mit csinálsz?))

그냥 공부해요. – Csak úgy tanulom (nincs különösebb oka). (Azért ne így válaszolj, ha megkérdik, miért tanulsz koreaiul.^^)

그냥 오세요. – Csak gyere el! (jellemzően akkor mondják, amikor valakit meghívunk és visszakozik, mert ajándékot akar hozni, vagy nagyon nekikészülni, és mi csak azt akarjuk, hogy csak úgy jöjjön el)

그냥 두세요. – Egyszerűen csak hagyd itt!


Sinka Zsófi kiegészítése:
"...néha a 그저 is állhat 그냥 jelentésben, de a 그저 állhat hasonló jelentésben is, mint a 무조건 (feltétlenül) vagy 아무 (sem...). Pl.: 그저 싫다 - 그냥 싫다 (csak utálom) / 그저 감사하다 - 무조건 감사하다 (egyszerűen csak köszönöm) / 그저 걷고 싶다 - 아무 목적 없이 (csak úgy sétálni szeretnék - különösebb cél nélkül)

 

3. Szerkezet

 

1. A szerkezet jellegű „csak”-ot a koreai tankönyvek a középfokú anyagok közé teszik, de majd látjátok, hogy elég egyszerű a használata. Vagy nem. Ez a már fentebb is említett – szócska lenne, amely az állítmányhoz kapcsolódik, így az állítmány része lesz, vagyis a mondat legvégére kerül. Jelentése: csak, kizárólag.

 

A/ Kapcsolódhat névszóhoz, sőt határozószóhoz, számlálószóhoz is, amennyiben alanyok, akkor különösebb rag nélkül:

 

뿐이야. – Csak te.

너는 사랑이 하나뿐이야. – Csak te vagy a szerelmem.

인생은 한번 이야. – Csak egyszer élünk. (szó szerint: az élet csak egyszeri)

 

Ha viszont névszói állítmányok, akkor az – [- + ] raggal együtt, olykor persze nem lehet eldönteni hiányos mondatoknál, hogy éppen mi benne a névszó, ilyenkor akár mindkét mondat helyes lehet:

 

사랑일 뿐이야. – Csak (a) szerelem (van). [Ez egy dalcím]

이진기는 이진기일 뿐이에요. – I Jinki, az csak I Jinki (marad mindig). [Ez egy blog neve.]

시간 낭비 뿐이었어요. – Csak az idődet vesztegetted. (szó szerint, csak idővesztegetés volt) [Naver-példa]

 

B/ Kapcsolódhat igei állítmányhoz, ilyenkor az igetőhöz a következő módon kapcsolódik:

 

ha az igető magánhangzóra vagy –-re végződik, akkor –, pl. 뿐이다 – csak megyek

ha az igető mássalhangzóra végződik, akkor –, pl. 먹을 뿐이다 – csak eszek

 

Példa a Naver-ből:

 

당신만 믿을 이에요. – Csak benned bízok. (itt is betették még a nyomaték kedvéért a –-t is)

연습을 많이 입니다. – Csak sokat gyakoroltam.

 

C/ És ezen a szerkezeten már csak azért is érdemes átrágni magunkat, mert a „nemcsak…, hanem… is” kifejezést is ezzel mondják. Kicsit ijesztő elsőre, de nem vészes:

 

- () 아니라 .../까지 (하다)

 

A – itt is nyomatékot adhat, de elhagyható.

 

Példamondatok:

 

A/ Névszóhoz a fenti kitételekkel:

 

Ha a névszó alany, akkor

 

남자뿐만 아니라 여자도 있어요. – Nemcsak fiúk, hanem lányok is jöhetnek.

엄마뿐 아니라 아빠도 돌아가셨어요. – Nemcsak az anyám, de az apám is meghalt.

 

Fontos, hogy a - kilöki a ragokat, tehát:

 

한국뿐만 아니라 일본에 가려고 해요. – Nemcsak Koreába, hanem Japánba is el akarok menni majd.

 

Ha pedig állítmány, akkor:

 

홍빈 씨는 잘생긴 남자일 뿐만 아니라 성격도 좋아요. – Hongbin nemcsak jóképű fiú, de a természete is jó. 

 

 

B/ Igéhez/melléknévhez:

 

한국어는 재미있을 뿐만 아니라 아름다워요. – A koreai nyelv nemcsak érdekes, de szép is.

 

민수 씨는 영어를 뿐만 아니라 스페인어도 해요. – Minsu nemcsak angolul tud jó, hanem spanyolul is.

 

Igékből, melléknevekből főnevet is képezhetünk, ezekhez hozzácsaphatjuk a –/-까지 ragokat, majd a 하다 igét, és a fenti példamondat így is hangozhat:

 

홍빈 씨는 잘생긴 남자일 뿐만 아니라 성격이 좋기도 해요.

홍빈 씨는 잘생긴 남자일 뿐만 아니라 성격이 좋기까지 해요.


2. -에 불과하다 


Alapvetően névszókhoz járul, jelentése "csupán, nem több", sokszor járul számlálószókhoz is.


핑계에 불과해요. Nem több mint kifogás.

소문에 불과해요. Csak szóbeszéd.  

Nos, mindenki az ízlésének megfelelően szemezgethet a sok lehetőség közül, de a legjobb, ha mindenből egy kicsit. Akinek van a tarsolyában még „csak”, ossza meg velünk!
 

 

 


 

Képek forrása:

http://bntnews.hankyung.com/bntdata/images/photo/201311/6a5f0d1f85992d312dbc4fe9f1610141.jpg

http://blog.naver.com/ghkdlxmans66?Redirect=Log&logNo=60203958386

좋은정보네요^^
유익한정보감사합니다.
포스팅구경하고가요.
또 놀러올꼐용
좋은 포스팅이네요!
자주 놀러올께요