műveltető

다나 2014. 3. 18. 19:28



승호 씨는 택운 씨를 웃겼다.


Elérkezett a pillanat, hogy nekiveselkedjünk a műveltetésnek. Nem nagy cucc, ha már túl vagy a passzívon és tényleg bele lehet jönni.^^ A lecóhoz annyit, hogy egész jó lett, de olvassátok majd el az öt kiegészítő pontot is, mert fontosak, ezen kívül a szuffixumok közül önkényesen kitöröltem a -구-t, ami ugyan létezik, de még nem láttam példát rá.

Szóval hajrá!


A Talk to me in Korean lecófordítása.


A magyar nyelvben a műveltető igék ragja alapvetően a –tat, -tet, amivel kifejezheted, hogy „valaki vmit mással csináltat”, nem maga végzi a tevékenységet. A koreai nyelvben ez kicsit másképp van. A 6. szint 21. leckéjében a passzív szemléletnél, már megtanulhattál néhány szuffixumot, a - ///- -t. Ugyanezek a szuffixumok alkalmasak a műveltető szemlélet kifejezésére is.


Műveltető szuffixumok:

--

--

--

--

--

--


Van néhány általános szabály ezeknek a szuffixumoknak a használatára, de mivel sok a kivétel, ezért egyszerűbb próba-szerencse helyett példákon keresztül megtanulni őket. Nem minden igéből képezhető ezekkel a szuffixumokkal műveltető ige. A tárgyas igéket (tranzitív) például nem képezheted műveltetővé az -/////- segítségével. [Ez nem igaz, mint alább látni fogjuk. – ford. megjegyz.] Például a „tolni” koreaiul 밀다, ami tárgyat vonz, tehát ha hozzáadod a  - szuffixumot és 밀리다 lesz belőle, akkor a jelentése passzív lesz és nem műveltető, tehát „torlódik”.

Ezért először érdemesebb „megérteni” ezeket a szuffixumokat és csak azután „használni”.

Amennyiben egy ige nem használható a fenti szuffixumokkal, akkor a - 하다 [-ge ha-da] végződéssel tehető műveltetővé. Például a 가다 [ga-da]. A 가다 nem használható az -/////-val, ezért csak a “가게 하다” alak használható, aminek a jelentése „elmeneszt, elküld”.


Minden ige használható a - 하다-val [csak egyes esetekben furán néznének rád^^ - ford. megjegyz.].

Néhány ige pedig az -/////-val is használható.

(Ezek általában az -/////- val is használódnak, nem pedig a - 하다-val.)


1. --

Az -- leginkább a magánhangzóra és -re végződő tövű igékkel áll.

Pl)

녹다 = olvad / 녹이다 = olvaszt

보다 = néz / 보이다 = mutat, láttat

높다 = magas / 높이다 = magasít


2. --

A -- leginkább , , vagy tövű igékkel áll.

Pl)

입다 = öltözik / 입히다 = öltöztet

읽다 = olvas / 읽히다 = olvastat

앉다 = ül / 앉히다 = ültet

밝다 = világos / 밝히다 = világosít, felvilágosít


3. --

A -- leginkább az vagy tövűkkel áll.

Pl)

울다 = sír / 울리다 = megríkat

놀다 = játszik / 놀리다 = enged játszani, megtréfál


4. --

A -- többnyire az , , vagy tövűekkel áll.

Pl)

신다 = (cipőt) vesz fel, visel / 신기다 = feladja rá a cipőt

안다 = ölel / 안기다 = öleltet


5. -/-

Az -/- használatának túl sok kivétele van, így nem lehet általános szabályt alkotni.

낮다 = alacsony / 낮추다 = alacsonyabbra tesz, csökkent

맞다 = illik / 맞추다 = illeszt, összeállít

자다 = alszik / 재우다 = altat

크다 = nagy / 키우다 = nagyít, növel, nevel

차다 = tele van / 채우다 = betölt, kielégít


A 하다 és a 시키다

Ha még emlékszel a passzív szemléletre, ott tanultuk, hogy ha a 하다-t 되다-ra cseréled, akkor passzívot kapsz.

Ha a 하다-t használod és azt akarod kifejezni, hogy „vki vmit csináltat”, akkor ezúttal a 시키다 [si-ki-da]-ra kell cserélned. Ezzel nagyon sok „főnév+-하다” ige képezhető műveltetővé.


Példák:

공부하다 = tanulni / 공부시키다 = taníttatni, tanulni hagyni

준비하다 = előkészül, felkészül / 준비시키다 = előkészít, felkészít


Példamondatok

1. 아이들 울리지 마세요.

[a-i-deul ul-li-ji ma-se-yo.]

= Ne ríkasd meg a gyereket!


2. 너무 높으니까 낮춰 주세요.

[neo-mu no-peu-ni-kka jom nat-chwo ju-se-yo.]

= Nagyon magas, tedd alacsonyabbra kérlek!


3. 다른 것도 보여 주세요.

[da-reun geot-do bo-yeo ju-se-yo.]

= Mutass mást is!


4. 제가 너무 바빠서 다른 사람한테 시켰어요.

[ je-ga neo-mu ba-ppa-seo da-reun sa-ram-han-te si-kyeo-sseo-yo.]

= Nagyon elfoglalt voltam, ezért mással csináltattam meg.


5. 아이 명을 키우고 있어요.

[a-i se myeong-eul ki-u-go i-sseo-yo.]

= Három gyereket nevelek.


Még több példa

1. 좁다 = keskeny / 좁히다 = szűkít

2. 넓다 = tágas, széles / 넓히다 = tágít, szélesít

3. 남다 = marad / 남기다 = hátrahagy (üzenetet), otthagy

4. 숨다 = elrejtőzik / 숨기다 = elrejt

5. 넘다 = átmegy, túllép / 넘기다 = átlép, kihagy, mellőz


A lecke hanganyaggal.

 

Eddig a fordítás, de mint mindig, bizony szükségeltetik némi kiegészítés.

 

1. Amikor műveltetővé válik egy ige a mondatban, akkor a hozzá kapcsolódó alanyon és tárgyon is változnak a ragok, alapvetően az

 

FN2 / FN1  IGE + -/////

 

szerkezetet követik. Mivel ez a magyarban is így van, ezért különösebb nehézséget nekünk ez nem okoz.

 

민호 씨가 태민 씨를 웃겼어요. 그래서 태민 씨는 웃고 있어요.

Minho megnevetteti Taemint. Ezért Taemin épp nevet.

 

홍빈 씨가 친구들에게 파티사진을 보여줬어요. 그래서 친구들은 사진을 봤어요.

Hongbin partiképeket mutat a barátainak. Tehát a barátok képeket néztek.

 

2. Igenis előfordulhat, hogy a passzív és a műveltető alak egybeesik, ilyenkor a szövegkörnyezet teszi világossá a jelentést és mint látható, tárgyas igékből is lehet ezekkel a szuffixumokkal műveltetőt képezni. Ilyen gyakran használatos igék: 보이다 (mutat), 들리다 (hallatszik), 읽히다 (olvastat), 씻기다 (mosdat)

 

Pl.

책을 많은 사람들에게 읽혔습니다. A könyvet sokan olvasták. (passzív)

선생님은 영수에게 책을 읽혔습니다. A tanár Yeongsuval olvastatja el a könyvet. (műveltető)

 

3. A – 하다 szerkezet esetében a mondatok szerkezete más, attól függően, hogy az ige vonz-e tárgyat vagy sem, de mivel ez többnyire a magyarban is így van, ezért nem túl bonyi.

 

Tárgyas igék esetén:

FN1 / FN2  에게 IGE 하다

 

교수님은 학생들에게 금요일까지 숙제를 내게 하셨어요.

A professzor péntekig feladatokat adott a diákoknak.

 

Tárgyatlan igék esetén:

FN1 / FN2  IGE 하다

 

선생님은 학생들을 10 동안 쉬게 하셨어요.

A tanár 10 percre pihentette a diákokat.

 

4. A 하다 szerkezet kiválóan alkalmas melléknevek esetén arra, hogy olyan érzelmi állapotokat írjunk le, amit mások okoztak nekünk. Pl. 행복하게 하다 (boldoggá tesz), 귀찮게 하다 (felbosszant) stb.

 

5. A – 하다 szerkezet szintén alkalmas annak kifejezésére, hogy „vki vmit engedélyez, hagy másoknak”, így a 허락하다 (engedélyez) helyett is használható.

 

어머님은 아이가 하루에 시간 동안 텔레비전을 보게 해요.

Az anya engedélyezte a gyereknek, hogy naponta egy órát tévézzen.

 

Azonban ha a  하다 szerkezettel tiltást szeretnénk kifejezni, vagy hogy valamit nem engedélyezünk, akkor csak a 하다 szerkezet használható.

 

혜수 씨는 아이들이 아이스크림을 먹게 합니다.

Hyesu nem engedi a gyerekeinek, hogy fagyit egyenek.

 

És befejezésként még néhány alapige, amit -///// –vel képzünk:

 

  • 먹이다 (etet), 죽이다 (megöl), 보이다 (mutat), 속이다 (becsap), 녹이다 (olvaszt), 끓이다 (főz, felforral), 붙이다 (ragaszt, figyelem, kiejtése: pujida)
  • 읽히다 (olvastat), 앉히다 (ültet), 놉히다 (fektet), 입히다 (öltöztet), 익히다 (érlel, megfőz), 맞히다 (kitalál, eltalál), 넓히다 (kibővít, szélesít)
  • 알리다 (tudat, ismertet), 살리다 (éltet, életben hagy), 울리다 (megríkat), 들리다 (hallatszik, hallhatóvá tesz), 걸리다 (sétáltat), 놀리다 (hagy játszani), 돌리다 (megfordít)
  • 웃기다 (megnevettet), 맡기다 (megbíz, rábíz), 벗기다 (vetkőztet), 씻기다 (megmosdat), 굶기다 (éheztet), 머리를 감기다 (megmosatja a haját), 남기다 (hátrahagy, meghagy)
  • 깨우다 (felébreszt), 재우다 (elaltat), 태우다 (elvisz járművön), 세우다 (felállít, megállít)
  • 늦추다 (meghosszabbít, késleltet), 낮추다 (csökkent, alacsonyabbra tesz)

이전 댓글 더보기
좋은 포스팅이네요!
유익한정보!!
좋은정보네요^^
구경왔다가요.
포스팅구경하고가요.
또 놀러올꼐용
좋은정보네요^^
와 정말 블로깅 잘하시네요^^
구경왔다가요.
자주 놀러올께요
포스팅 구경 잘하고가요!
자주 놀러올께요
방가워요.
유익한정보!!
좋은 포스팅이네요!
포스팅잘봤어요^^
방가워요.
유익한정보감사합니다.
유익한정보!!
좋은정보네요^^