mondások · 사자성어

다나 2016. 11. 7. 23:32

횡설수설 /  


Azt sem tudja, miről beszél


Amikor valaki teljesen inkompetens a témában, mégis megnyilatkozik, akkor mondhatjuk, hogy összevissza beszél, hablatyol vagyis 횡설수설하다. 


A karakterek:
횡 / 橫 - szétfelé
설 / 說 - beszéd
수 / 竪 - kusza


Példa:
발표할 때 횡설수설해서 무슨 말을 했는데 모르겠어요.


Mondanom sem kell, főleg politikusokkal kapcsolatban találkozhatunk ezzel a kifejezéssel.


어부지리 / 漁夫之利 


Ezt a kifejezést akkor használjuk, amikor egy szituációban patthelyzet alakul ki két fél között, és egy nevető harmadik, akinek nem sok köze van a szituhoz, ebből hasznot húz. 


A karakterek:
漁  - halász 
夫  - öregapó
之  - birtokos jelző 
리  - profitál, elnyer


A kínai karakterek mögött egy történet áll, mely szerint a szalonka megpillantott egy ízletes kagylót, ám amikor belecsípett volna, a kagyló összezárta héját és a szalonka fogva maradt. Arra járt egy halász és boldogan vitte haza a zsákmányt: egy finom kagylót és egy ízletes szalonkát.


Példa:
앞에서 달리던 두 선수가 반칙을 하는 바람에 어부지리로 내가 1등을 했다. 

비몽사몽 / 非夢似夢


Félálomban, álom és ébrenlét határán, kótyagosan.


A karakterek:
非 / 비 - nem
夢 / 몽 - álom
似 / 사 - (olyan), mint


Vagyis valami, ami nem álom, de olyan mégis, mint az álom.


Példamondat:
비몽사몽일 때 들은 얘기는 잘 기억하지 못한다.

부전자전 / 父傳子傳


Amilyen az apa, olyan a fia; az apjára ütött.


A karakterek:
父 / 부 - apa
傳 / 전 - átad, átörökít
子 / 자 - fia


Példamondat:
부전자전이라고 아들이 아버지를 닮아 키가 크다.


Ezt a kifejezést különben mindkét nem használhatja, tehát a nők is, azonban ma már terjedőben van a női változata is, vagyis a 모전녀전 vagy 모전여전 / 母傳女傳 - amilyen az anya, olyan a lánya. 

우왕좌왕 / 右往左往


Ténfereg, ide-óda bóklászik, kóvályog, de akkor is láthatjuk ezt a feliratot felvillanni, amikor valaki összezavarodik és azt sem tudja, mi a helyzet.


A kínai karakterek:
右 - jobb(ra)
左 - bal(ra)
往 - megy 


A kiejtése nem egyszerű:
http://hu.forvo.com/s…/%ec%9a%b0%ec%99%95%ec%a2%8c%ec%99%95/


Példamondat:
어디로 가야 할지 몰라 우왕좌왕하는 사람이 많다.


Egyesek szerint a Busani járat c. film lényege a jobbra-balra rohangálás.^^ Természetesen ez csak vicc. 
(Manhwa itt: http://www.cine21.com/news/view/?mag_id=84768)