névmások · 대명사

다나 2016. 2. 23. 19:11


아무 생각이 없다. 왜냐하면 아무 생각이 없기 때문에


Miután Hakyeon tanár úr úgy tűnik kicsit magasra tette a lécet, én pedig rájöttem, hogy a TTMIK lecó sok kívánnivalót hagy maga után (itt és itt), gyorsan írok egy lecót az 아무 használatáról, angolosok előnyben ugyanis leginkább az „any” használatára hajaz.


Az 아무 + főnév, azt jelenti, hogy a felkínált, vagy adódott dolgok közül egyik SEM, illetve SEMMI sem, és mindig TAGADÁSSAL jár (akárcsak a magyarban).


Például

아무 책도 못 읽었어요. Semmilyen könyvet sem tudtam elolvasni.

아무 생각이 없어요. Nem jár semmi a fejemben. vagy Nincs semmi ötletem/gondolatom.

아무 상관이 없어요. Semmi köze hozzá. (Tehát a Nincs köze hozzá. nem pontos fordítása.)

아무 말도 하지 마세요. Ne szólj egy szót sem! 


Emellett az 아무-val olyan határozatlan és általános névmások képezhetőek, mint a semmi, senki, sehová stb., ugyanakkor ugyanezzel a tővel képezzük a valami/bármi, valaki/bárki, valahová/bárhová stb. szavakat is, melyre a TTMIK két leckét is szánt. Azonban használatuk a mondat állító vagy tagadó mivoltához kötött.


Tagadó mondatban a szerkezet:


아무 + … +


Az 아무도 önmagában azt jelenti, hogy senki és csak tagadó mondatban használható.


아무도 없어요. Senki sincs itt.

아무도 아닙니다. Senki vagyok.

아무도 나가지 마세요. Senki ne menjen ki!


Ha ragokat akarunk beilleszteni, akkor az mindig a –elé kerül, így:


선물을 아무한테도 못 샀어요. Senkinek nem tudtam ajándékot venni.


Figyelem a –itt is kiejti a tárgyragot, így olyan nem lézetik, hogy 아무를도, tehát


아무도 상쳐주고 싶지 않았어요. Senkit nem akartam megbántani.


Ennek mintájára:


아무것도 semmi

아무곳도 / 아무데도 sehol

아무 때도 semmikor

아무렇게도 sehogy


Állító mondatban a szerkezet:


아무 +… + ()


Az 아무나 önmagában azt jelenti, hogy bárki/valaki és a hozzá kapcsolodó ragok a fenti példához hasonlóan működnek. Ezt nem ragozom túl, mivel a TTMIK főleg ezzel foglalkozott.


아무나 왔어요. Valaki jött.

아무한테나 주면 좋아요. Bárkinek adod, jó.

아무나 들어올 수 있어요. Bárki bejöhet.


Ennek mintájára:


아무거나 akármi/bármi

아무곳이나/아무데나 bárhol/valahol

아무때나  bármikor/valamikor

아무렇게나 bárhogy/valahogy

비밀댓글입니다