szókincs · 어휘

다나 2022. 7. 6. 20:12

 

 

A Haladó szólások és kifejezések lecke-sorozat következő része az „egy” (számnév) jelentésű szóval foglalkozik, ami koreaiul: 하나. Ahhoz hogy jól megérthesd ezeket a kifejezéseket fontos, hogy az alapvető nyelvtani ismeretek birtokában legyél. Amennyiben olyan grammatikai ponthoz érsz, ami ismeretlen számodra, kérlek, lapozz vissza a korábbi szintek leckéihez!

 

Kulcsszó:

하나 = egy

 

1. 하나도 모르다 = fogalmam sincs

 

→ A 도 általában azt jelenti, hogy „is”, „szintén” az állító mondatokban, a tagadóban pedig „sem” jelentésű. A 하나도 모르다 szó szerinti jelentése tehát: „egyet sem értek/tudok”, vagyis „fogalmam sincs”.

 

Pl.) 뭐가 뭔지 하나도 모르겠어요.

= Fogalmam sincs, mi folyik.

= Gőzöm nincs, mi ez. (tanácstalanság)

 

2. 하나도 없다 = egy darab sincs, teljesen elfogyott

 

→ A szó szerinti fordítása a 하나도 없다 kifejezésnek: „egy sincs”, vagyis az adott mennyiségből ténylegesen nincs semmi. Használhatod a kifejezést például, ha számolsz dolgokat, mint például 의자가 하나도 없어요 (= Egy darab szék sincs.), de [az angolban] megszámlálhatatlan dolgokkal kapcsolatban is használhatod, mint például 돈이 하나도 없어요 (= Egy fityingem sincs.). Megszámlálható dolgokkal kapcsolatban a 하나도 felváltható a 한 개도-val, ami természetesebben hangzik.

 

Pl.) 세상에 쉬운 일이 하나도 없네요.

= Nincs egyszerű dolog ezen a világon.

 

3. 하나 없다 =  -talan/-telen, hiányzik egy

 

→ A 하나 없다 és a 하나도 없다 hasonlóak, és a fordításuk is hasonló lehet, de a használatuk eltérő.

Az egyik eltérés a jelentésben, hogy ez a kifejezés azt is jelentheti, hogy „az egyik hiányzik” , például ilyen mondatban: 여기 컵 하나 없어요(= Innen hiányzik egy/az egyik pohár.), de érdekesebb mindennek a tagadó értelmű mondatban való használata. Amennyiben ugyanis a 하나도 없다 kifejezést használod, úgy a 하나도 előtti főnévre alanyi rag kerül, mint például: 연필이 하나도 없어요 (= Egy darab tollam sincs.), ami egy kis cezúrát teremt a folytatás előtt.  A  하나 없다 esetén azonban jellemzően ez hiányzik, és az alany rag nélkül kapcsolódik az állítmányi részhez, emellett a 하나 없다 gyakran jelzői alakot vesz fel, vagyis 하나 없는 lesz, mint például a 주름 하나 없는 피부 (teljesen ránctalan bőr).

 

Pl.) 창문 하나 없는 사무실에서 일하고 싶지 않아요.

= Nem szeretnék teljesen ablaktalan irodában dolgozni. 

 

4. 하나도 안 아프다 = csöppet sem fáj

 

→ Noha a fájdalom mértéke nem „megszámolható”, itt is a 하나도 안 használható abban az értelemben, hogy „sem”, „csöppet/kicsit sem”, a 하나도 안 아프다 jelentése tehát, hogy „egyáltalán nem fáj”.

 

Pl.) 다행히 매트 위에 떨어져서 하나도 안 아팠어요.

= Szerencsére matracra estem, így csöppet sem fájt. 

 

5. 하나도 남김없이 = teljesen, egészen, hiánytalanul, maradéktalanul

 

→ A 남기다 jelentése: hagy, marad, hátrahagy, meghagy (pl. ételt), nem fejez be (pl. feladatot). A 남김 egy főnévi képzős alak az -없이 előtt, így lesz a jelentése: hiánytalanul, maradéktalanul. A 하나도 남김없이 pedig azt jelenti, hogy teljesen maradéktalanul, anélkül, hogy bármi megmaradt volna.

 

Pl.) 하나도 남김없이 저 방으로 옮기세요.

= Vigyél mindent át abba a szobába, semmi ne maradjon!

 

6. 하나밖에 없는 = egyetlenegy, egyedüli/egyedi, unikális

 

→ A -밖에 없다 jelentése “azon kívül nincs” és a 하나밖에 없다 szó szerinti jelentése, hogy “(ezen az) egye(ltene)n kívül nincs (más)”. Ez a kifejezés jellemzően jelzői raggal használatos, tehát a 하나밖에 없는 formában, aminek jelentése: egyetlenegy, egyedüli. Például: 세상에 하나밖에 없는 가방이에요 jelentése: “Ez a táska egyedi.”, vagy “Nincs a világon még egy ilyen táska.”

 

Pl.) 하나밖에 없는 오빠한테 이럴 거야?

= Hogy lehetsz ilyen a te egyetlen bátyóddal?

 

7. 만에 하나 = mi van, ha / ha úgy alakulna

 

→ A 만 jelentése itt “ezer” és a 만에 하나 szó szerint arra utal, hogy “egy az ezer (eset)ből”. Ezt a kifejezést tehát akkor használjuk, amikor valami igen valószínűtlen, de mégis felvetjük mint lehetőséget, hogy valami történik. A 만에 하나 alkalmas arra is, hogy hangsúlyozd a “mi van, ha” kifejezést.

 

Pl.) 만에 하나 그날 갑자기 비가 오면 어떡해요?

= Nem valószínű, de mi van akkor, ha aznap váratlanul esik?

 

8. 하나만 알고 둘은 모르다 = nem látja át az egészet, nem lát tovább az orránál, részismeretei vannak, csak az egyik részét, oldalát látja a dolgoknak, szűklátókörű

 

→ Ha valaki csak egy dolgot lát, de azon túl nem, akkor használatos ez a kifejezés. Gyakran akkor mondják, amikor valaki látja a teljes egészet, míg a másik nem.

 

Pl.) 애들은 정말 하나만 알고 둘은 모른다니까. 숙제 다 하면 아이스크림 주려고 했는데.

= A gyerekek tényleg nem látnak tovább az orruknál, ha készek a feladattal, azt terveztem, hogy jégkrémet adok nekik. 

[Mivel a fenti mondat szerintem kevéssé érthető, gondolom, azt akarja jelenteni, hogy a gyerekek nem látják a feladatok valódi értelmét, csak az lebeg a szemük előtt, hogy fagyit fognak kapni, szóval álljon itt egy példa a Naver-ből: 이 행위는 하나만 알고 둘은 모르는 처사이다 - Ez az akció egy szűk látókörű intézkedés. - ford. megj.]

 

9. 하나부터 열까지 = elejétől a végéig, ától cettig, mindenre kiterjedően

 

→ A 하나부터 열까지 szó szerint azt jelenti, hogy “egytől tízig”, és gyakran használják olyan igékkel, mint az 알다(= tudni), 설명하다(= megmagyarázni), 신경쓰다(= foglalkozni vmivel) stb..

 

Pl.) 내가 하나부터 열까지 다 설명해 줘야 돼?

= Minden részletre kiterjedően el kell magyaráznom mindent?

 

10. 하나를 보면 열을 알다 = elég egyet látni és mindet ismered

 

→ Ha valaminek csak az egyik aspektusát ismered, gyakran az egészre képes vagy következtetni. Például ha látod, hogy valaki durva a barátaival, akkor feltehetően másokkal, vagy akár önmagával szemben is durva lehet. Különböző helyzetben tudod ezt a mondást használni, akár kezdheted is ezzel a felütéssel a mondandódat: 하나를 보면 열을 알 수 있다는데 (= Ahogy mondják, elég egyet látni, és mindet ismered, szóval...), vagy 하나를 보면 열을 안다고 (= Ahogy a mondás tartja, elég egyet látni, hogy mindet megismerd…).

 

Pl.) 하나를 보면 열을 알 수 있다는데, 여기서 이렇게 행동하면, 집에서는 어떻겠어요?

= Ahogy mondják, elég egyet látni, és mindet ismered, szóval ha itt így viselkedik, hogy viselkedhet otthon?