végződések · 어미

다나 2022. 6. 29. 17:00

축구를 하다 보면 다치기 마련이죠.

 

 

Ebben a leckében megnézzük, hogyan fejezik ki koreaiul, ha valami természetszerűleg vagy magától érthetően következik be valamiből kifolyólag. Ennek a kifejezésnek a kulcsszava a 마련, a szerkezet pedig: igető/melléknévtő + - 마련이다 vagy igető + - 마련이다.

 

Ragozás

Igető + -/ 마련이다

 

A teljes kifejezésnek, a -/ 마련이다-nak helyzettől függően több fordítása is lehet magyarul, így például „természetes, hogy”, „jellemző, hogy”, „általában úgy van, hogy”, esetleg „úgy szokott lenni, hogy”, ami azt is jelenti egyben, hogy noha jellemzően valahogy történnek a dolgok, de ez még nem jelenti azt, hogy az adott esetben úgy is fog történni. Ezzel a kifejezéssel tehát általános vélekedéseket, rendszerint előforduló történéseket, jellemző tendenciákat tudtok megfogalmazni. Mind a –, mind a - használható a 마련이다 előtt, de a - az általánosabban használt.

A 마련 szó a 마련하다 igében is megtalálható, aminek jelentése: elkészít, előkészít, esetleg kidolgoz valamit, így mondhatjuk például, hogy 대책을 마련하다(= ellenintézkedéseket dolgoz ki), 음식을 마련하다(= ételt készít), 집을 마련하다(= lakást vásárol) stb. Légy tehát óvatos, hogy ne keverd össze ezt a két jelentést.

 

Ebben a leckében a -/- 마련이다 szerkezetre fókuszálunk.

 

Példák

좋은 일이 생기기 마련이에요.

= Természetes, hogy jó dolgok történnek.

 

결국 진실은 드러나기 마련이에요.

= Jellemzően végül kiderül az igazság.

 

그럴 때가 있기 마련이에요.

= Általában ilyen idők járnak.

 

Alternatív kifejezések

Hasonló jelentésben használható még a - 되어 있어요(= muszáj lesz így lennie) vagy az -() 가능성이 커요(= nagy a valószínűsége, hogy...). (A - 되어 있다-ról a 7. szint 25. leckéjében olvashattok - és szerintem nem cserélhető fel a két kifejezés… - ford. megjegyz.)

 

좋은 일이 생기게 마련이에요.

= Természetes, hogy jó dolgok történnek.

= 좋은 일이 생기게 되어 있어요.

= 좋은 일이 생길 가능성이 커요.

 

결국 진실은 드러나게 마련이에요.

= Jellemzően végül kiderül az igazság.

= 결국 진실은 드러나게 되어 있어요.

= 결국 진실은 드러날 가능성이 커요.

 

A -다 보면 használata a -기/-게 마련이다-val

A -/ 마련이다 akkor használatos, amikor olyasmiről beszélsz, ami jellemzően, általában és nagy valószínűséggel bekövetkezik, és gyakran jár együtt a - 보면 szerkezettel az azt megelőző tagmondatban. Az „igető + - 보면" jelentése: során [és ennél nyilván több, erről bővebben itt olvashattok: https://blog.daum.net/harkai_daniella/489 – ford. megjegyz.]

 

Példamondatok

 

사업을 하다 보면 어려움이 있기 마련이에요.

= Az üzletelés során természetes, hogy nehézségek vannak.

 

살다 보면 후회하는 일이 있기 마련이에요.

= Életünk során általános, hogy megbánunk dolgokat.

 

축구를 하다 보면 다치기 마련이죠.

= Focizás során természetes, hogy megsérülünk.

 

여러 사람이 같이 일을 하다 보면 오해가 있기 마련이에요.

= Ha többen dolgoznak együtt, akkor természetes, hogy félreértések adódnak.

 

 

A -() -/- 마련이다 szintén gyakran használatos.

 

Példamondatok

 

준비 운동을 하면 다치기 마련이에요.

= Ha nem melegítesz be, akkor természetes, hogy megsérülsz.

 

시간이 지나면 잊혀지기 마련이에요.

= Ha múlik az idő, általában felejtésbe merülnek a dolgok.

 

[Itt a végén megint egy butaság van, úgyhogy kihagytam. Az 잊혀지다-ról lamentálnak, aminek a magyar jelentése: elfelejtődik, feledésbe merül. – ford. megjegyz.]

 

Néhány fontos kiegészítés tőlem

1. Ez a szerkezet általánosságok megfogalmazásakor használatos, tehát egy egyén jellemzésekor nem használhatod (pl. olyan mondatot nem mondhatsz ezzel a szerkezettel, hogy a Bátyám általában ijedős.)

 

2. Tagadó alakja:

- 않기 마련이다, tehát -nal nem használatos.

 

건강하지 않으면 아무 것도 즐겁지 않기 마련입니다.

Ha nem vagy egészséges, akkor természetes, hogy semmit sem tudsz élvezni.

 

3. A szerkezet nem használható más modalitásban, tehát sem kérdő, sem felszólító, sem önbuzdító végződés nem kapcsolódhat hozzá.

 

4. Jövő idő nem, múlt idő viszont zárhatja ezt a szerkezetet.

 

5. Ami még idekívánkozik, az a 법이다 végződés, ami nagyon hasonló jelentésű, ugyanúgy általánosságok, univerzális(nak gondolt) igazságok, törvényszerűségek megfogalmazásakor használatos. A fentebb felsorolt nyelvtani kikötések erre a szerkezetre is érvényesek. A nüansznyi különbség, hogy a – 마련이다 jellemzően egy adott szituációban, egy adott jelenségre válasz, egyfajta bölcselkedés, a – 법이다 viszont egy elvontabb megállapítás, szentenciózus megfogalmazása valamely általános igazságnak.

A kettő közötti különbségtétel jellemzően feladja a leckét a nyelvtanulóknak, én a magam részéről ritkán használom beszédben ezeket a szerkezeteket, helyette a – 보통이다 (általános, hogy…) vagy 인반적으로 (általában) kifejezéseket használom, ami nyilván nem olyan elegáns és bizonyos árnyalatoknak is híján van.

 

Példamondatok a –는 법이다-val

 

인간은 누구나 죽는 법입니다.

Minden ember halandó.

 

여름이 가면 가을이 오는 법입니다.

Ha a nyár megy, az ősz jön.

 

어느 집이나 걱정꾸러기는 있는 법이다.

Minden családban van egy majrés tag.