카테고리 없음

다나 2022. 7. 25. 20:46

 

생각나는 모든 사랑이 첫사랑인가 싶다

 

A TTMIK-nek ezúttal is sikerült egy jól összekutyult leckét összedobnia, ami egyfelől nem is csoda, mivel a 싶다-ás szerkezetek kibontása meglehetősen nehéz (ahány oldalt nézel, annyiféle magyarázat van, a legtöbb tankönyvben meg nem is szerepel), másfelől egyszerűen nem állnak azon a didaktikai szinten, hogy szakszerűen képesek legyen megmagyarázni ezeket. Így alább majd a lecke teljes fordítását láthatjátok, benne hagytam a butaságokat is. Viszont mielőtt nekiveselkednétek ennek a lecónak, ezúttal előre bocsátom a magyarázatot és nem utólag fűzök hozzá kiegészítést, így talán érthetőbb lesz az egész.

Az -은가 싶다, - 싶다, -ㄹ까 싶다 stb. szerkezetek nagyon sok fejtörést okoztak nekem is nyelvtanulóként, hisz sokáig csak a „szeretne vmit csinálni” értelemben ismertem az amúgy melléknévként (형용사) funkcionáló 싶다 szót, és különösen nehezen tudtam megbirkózni azokkal a mondatokkal, melyekben egy egészen más szerkezetben és ráadásul tagadó alakban használták ezeket. Márpedig ez a jellemzőbb. Bevallom, a mai napig nem használom ezt a szerkezetet, hanem inkább ezek alternatíváit és a lecke legalább erre jó, hogy a példamondatoknál ezeket elolvashatjátok, viszont fontos ismeri őket, mert a sajtóban, nyilatkozatokban igen gyakran hallani.

 

Lássuk előbb tehát a szótári jelentést. A Naver 국어사전 szerint a 싶다 jelentése:

 

1.      - 싶다 esetén szeretne valamit tenni, valamilyen cselekvést szeretne végrehajtani, vágya van valamire

2.      -은가 싶다 / - 싶다 esetén az első tagmondatban kifejtett dolgot elgondolja

3.      az -을까 싶다 esetén vagy az első tagmondatban megfogalmazott jelenségtől tart, aggódik, esetleg fél tőle, vagy az első tagmondatban megfogalmazottakat tervezi

 

A TOPIK STUDY című kiváló csatorna (https://www.youtube.com/watch?v=3MEtsmviqOs) alapján az alábbiak mondhatóak el. A 생각하다 jelentése elég szerteágazó, kifejezhet képzeletbeli beszédet, véleményt, tervet, amit kigondolunk, feltételezést, ítéletet stb. Ezzel szemben a 싶다 ennél kicsit cizelláltabb szó, valahogy a tépelődés, töprengés jelleget hangsúlyozza. Szerkezettől függően tehát jelenthet

 

1.      véleményt, elképzelést, elgondolást, ekkor az -은가 싶다, - 싶다 szerkezet használatos, és helyettesíthető az -은가 보다, - 보다, illetve az -/ 같다 szerkezettel

2.      feltételezést, sejtést, ekkor a – 싶다, vagy a - 듯싶다 szerkezet használatos

3.      tervet, kigondolást, mely jövőre irányuló eltervezés inkább kósza gondolat, mint határozott terv, ekkor az –을까 싶다 szerkezet használatos és felcserélhető az -을까 하다 szerkezettel

 

Billy videóját (https://www.youtube.com/watch?v=yrjcW5JVUgc) is megnéztem tisztázás végett, ami megerősített abban, ami a TOPIK STUDY-ból kimaradt, tudniillik, hogy az -은가 싶다 / - 싶다 különösen tagadó alakban tartalmazza az aggodalom  szorongás, tépelődés jelentésárnyalatát is.

 

Most hogy kicsit tisztáztuk a jelentést, jöjjön a fordítás:

 

Az 1. szint 13. leckéjében megismerkedtünk a - 싶다 szerkezettel, aminek jelentése: szeretne vmit csinálni, akar vmit csinálni. Valószínűleg ez az egyik legalapvetőbb koreai mondat, amit már ismersz. Azonban a - 싶다 szerkezet 싶다 szavának van más jelentése is, amit érdemes ismerni.

A 싶다 nemcsak azt jelenti, hogy „szeretne”, hanem azt is jelentheti, hogy „gondol”, „vél”, illetve „szeretne tudni, kíváncsi rá”, illetve „attól tartván”, utóbbi jelentésekben mindig az -(/)ㄴ가 싶다, - 싶다, vagy az -()ㄹ까 싶다 szerkezetben találkozhatsz vele. „Szeretne megtudni” jelentésben használva kifejezi a beszélő enyhe kételyét az adott dologgal kapcsolatban. A 싶다 fordítása tehát erősen kontextusfüggő, hisz ugyanaz a szerkezet kifejezheti azt is, hogy valamit gondolunk, vagy azt is, hogy kételkedünk valamiben.

 

1. Igető + -(으/느)ㄴ가 싶다

Az -(/)ㄴ가 싶다 leggyakrabban használt szerkezete az 아닌가 싶다és a 건가 싶다(= 것인가 싶다).

Az 아닌가 싶다 eredeti jelentése: „vajon?, nemde?…”, de a fordítása inkább: „azt gondolom, hogy…”. [Itt azt érdemes nagyon megjegyezni, hogy a tagadó mondat állítóként értelmezendő és fordítandó – ford. megj.]

 

Példamondatok

은희 씨요? 오늘 휴가가 아닌가 싶어요.

= Eunhee? Szerintem ma szabadságon van.

= 은희 씨요? 오늘 휴가인 같아요.

 

옆집 사람들한테도 말해 줘야 하는 아닌가 싶어요.

= Azt gondolom, hogy a szomszédoknak is el kell mondani.

= 옆집 사람들한테도 말해 줘야 같아요.

 

둘이 같이 일하는 건가 싶었어요.

= Kíváncsi voltam, vajon együtt dolgoznak-e.

= 둘이 같이 일하는 건지 궁금했어요.

 

회의가 끝난 건가 싶어서 문을 열어 봤어요.

= Kíváncsi voltam, hogy befejezték-e a megbeszélést, ezért kinyitottam az ajtót.

= 회의가 끝난 건지 궁금해서 문을 열어 봤어요.

 

생각이 틀린 건가 싶어요.

= Azon gondolkodom, hogy nem tévedtem-e.

= 생각이 틀린 건지도 모르겠다는 생각이 들어요.

 

2. Igető + -나 싶다

A - 싶다 szerkezetből a – végződéssel akkor találkozunk, amikor önmagunkhoz intézünk kérdést, ilyenkor az igetőhöz kapcsolódik a + -?, melyet a 싶다 követ, ami itt azt jelenti, hogy „vajon? kíváncsi vagyok, hogy…”. Mivel itt ebben a szerkezetben egy kérdés bujkál, ezért a szerkezet kifejezi, hogy valamiben nem vagy biztos. Gyakran használatos ez is tagadó szerkezetben: - 않나 싶다, amit magyarul talán a „nemde így is és így van…?” szerkezettel fordíthatnánk, de ez is fordítható úgy egyszerűen: így és így gondolom.

 

Példamondatok

이게 맞나 싶어요.

= Nem tudom biztosan, helyes-e ez.

= 이게 맞는지 모르겠어요.

 

이게 무슨 의미가 있나 싶어요.

= Nem tudom biztosan, mit jelent mindez.

= 이게 무슨 의미가 있는지 모르겠어요.

 

이건 초등학생에게는 너무 어렵지 않나 싶어요.

= Nemde túl nehéz ez egy általános iskolásnak?

= 이건 초등학생에게는 너무 어려운 같아요.

 

어딘가에서 공사를 하고 있지 않나 싶어요.

= Feltételezem, hogy valahol építkezés van épp.

= 어딘가에서 공사를 하고 있는 같아요.

 

사람들이 이런 좋아하나 싶어요.

= Kíváncsi vagyok, vajon miért szeretik az emberek az ilyesmit.

= 사람들이 이런 좋아하는지 모르겠어요.

 

그런 말을 하나 싶었어요.

= Kíváncsi vagyok, vajon miért mondott ilyet.

= 그런 말을 하는 것인지 궁금했어요.

= 그런 말을 하는 것인지 이해할 없었어요.

 

Amennyiben múlt időben zajlott az esemény, úgy a múlt idő szuffixuma is belekerül -//-.

 

Pl.)

이게 무슨 의미가 있었나 싶어요.

= Nem tudom biztosan, mit jelentett mindez.

 

이건 초등학생에게는 너무 어렵지 않았나 싶어요.

= Nemde túl nehéz volt ez egy általános iskolásnak?

 

3. Igető + -(으)ㄹ까 싶다

Az -()ㄹ까 싶다 esetén is hasonló módon fordíthatjuk a 싶다 szót, mint a fenti két esetben. Azonban az  -()ㄹ까 jövő idejű, ezért többnyire a jövőbeli lehetőséggel, feltételezéssel kapcsolatos a kifejezés is.

 

Példamondatok

진짜 이게 필요할까 싶어요.

= Nem vagyok biztos abban, hogy valóban ez mind szükséges.

= 진짜 이게 필요한지 모르겠어요.

 

정말로 있을까 싶어요.

= Azon gondolkodom, hogy valóban mindet meg kell-e csinálni.

= 정말로 있을지 모르겠어요.

 

어렵지 않을까 싶어요.

= Szerintem nehéz lehet.

= 어려울 같아요.

 

제가 직접 말하면 오해가 생기지 않을까 싶어요.

= Úgy érzem, ha közvetlenül magam mondom, akkor félreérthető lesz.

= 제가 직접 말하면 오해가 생길 같아요.

 

Eltérően az -(/)ㄴ가 싶다 vagy - 싶다 szerkezettől az -()ㄹ까 싶다 használható, ha arról beszélsz, amit gondolsz, hogy megteszel vagy meg fogsz tenni.

 

오늘은 그냥 집에 일찍 갈까 싶어요.

= Azon gondolkodom, hogy ma egyszerűen csak korán elmegyek otthonról.

= 오늘은 그냥 집에 일찍 가려고 생각 중이에요.

 

혼자는 같아서 도움을 요청할까 싶어요.

= Azon gondolkodom, hogy egyedül nem tudom megcsinálni, ezért segítséget kérek.

= 혼자는 같아서 도움을 요청할까 생각 중이에요.