oil paintings in 2006 Berlin ( 6 )

댓글 0

카테고리 없음

2021. 2. 27.

 

 

2006-1 apples in Schoeppingen 150 x 150 cm / in Korea

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

2005-2 cutting apple 200 x 200 cm / in Korea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-3 the grape story 200 x 200 cm / in Korea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-4 the grape story 200 x 200 cm / in Korea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-5  the grape story 200 x 200 cm /  in Korea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-6 the grape story 200 x 200 cm / in Korea