Health Is Life

On Health là website tư vấn sức khỏe từ các bác sĩ chuyên khoa tại Phòng khám đa khoa Thái Hà. Trưởng khoa Đỗ Đức Hiếu, bác sĩ nam học và tiết niệu Đỗ Văn Chiến, bác sĩ phụ khoa Nguyễn Thị Nga và bác sĩ sản phụ khoa Hoàng Thị Bình Nguyên.

29 2021년 01월

29

16 2021년 01월

16

06 2021년 01월

06

12 2020년 12월

12

25 2020년 11월

25

12 2020년 11월

12

06 2020년 11월

06

04 2020년 11월

04

21 2020년 10월

21

17 2020년 10월

17