SoguriHouse

soguri 2008. 4. 17. 10:02

 

     [사진]괴산 경량철골조 조립식 전원주택 전경 - 2008

 

 

   [사진]괴산 경량철골조 조립식 전원주택 전경 - 2008

 

 

 

   [사진]괴산 경량철골조 조립식 전원주택 야경 전경 - 2008

 

 

건축다큐21 홈페이지^^