SoguriHouse

soguri 2011. 8. 28. 00:54

 

 

                                   [사진]전원주택 온돌구들 황토방 방갈로 야경

 

충북 단양 전원주택 별채로 짓고 있는 온돌구들 황토방 방갈로 야경입니다. 온돌집은 조상대대로 전해 내려오는 대기과학과 생활건축이 만들어낸 지혜로운 난방시스템입니다.

 

전원주택시공 건축다큐21 홈으로 가기!

 

 
 
 

SoguriHouse

soguri 2011. 8. 28. 00:48

 

 

                              [사진]건축다큐21 온돌구들 황토방 방갈로 시공현장 야경 2011

 

 

전원주택시공 건축다큐21 ^^