StarTAC/TAC 토막상식,.?

시로바버 2008. 10. 29. 20:50

 

 

구닥다리 스타택을 꽤나 잘 아신다는...

저명하신 유저님들께서 한결같이 말씀들 하신다.

 

순정버젼이 젤 좋다고,.

나는 그분들께 한번 물어보고 싶다.

 

순정버젼이 뭔줄 아슈??

 

 아래에 표기된 숫자(버젼명)는...

전세계에서 쓰고 있는 구닥다리 스타택을 그동안(예전에) 업데이트하면서

-필요에따라, 요청에따라, 버그에따라, 통신사 무선인터넷 환경에 따라 달리 만들어졌었던-

버젼명과 만드신 분들의 이름들이 약자로 써있다.

(전부 소프트웨어 엔지니어,, 형님 이름도 보인다.^^;)

 

본인이 형님께 받았던

원래의 메모장에는 각버젼별 추가사항들이 표기되어있으나,  

 혹시라도 모토에서 테클을 걸을까봐 지웠다. 

그리고 전부 순정(?) 메인버젼이다.

 

젤 먼저 4xxx번대는 생략하고,

오리와 pcs에 넣을수 있는

5xxx번대다.

 

5000 (02/04/99 - Ling Li) 
5001.99.02.05 (02/05/99 - Morrow) 
5002 (02/05/99  - Xin Liu)
5003 (02/08/99 - Catherine Liu)
5004 (02/10/99 - Schmidt)
5005 (02/11/99 - Tang)
5005 (02/17/99 - Fangqiu Tu )
5008 (02/18/99 - Catherine Liu)
5009 (02/19/99 - Krause)
5010.99.02.19 (02/19/99 - Morrow) 
5011 (02/25/99 - Jung)
5012 (02/26/99 - Jung)
5013 (02/26/99 - Catherine Liu) 
5014.99.03.01 (03/01/99 - Morrow) 
5015 (03/02/99  - Xin Liu)
5017 (03/04/99 - K.Smith)
5018 (03/05/99 - Jung)
5019 (03/05/99  - Xin Liu)
5020 (03/10/99  - Troy Smith)
5022 (03/11/99 - Ling Li) 
5023 (03/11/99  - Xin Liu)
5026 (03/12/99  - Xin Liu)
5027 (03/15/99 - Jachim)
5028 (3/16/99 - Raymond)
5030.99.03.19 (3/19/99 - Camargo)
5031 (3/23/99 - Coutts)
5032 (03/24/99 - Fangqiu Tu)
5033 (03/25/99 - Jachim)
5034 (03/25/99 - Tang)
5036 (03/30/99 - Jachim)
5038 (04/01/99 - Jachim)
5039 (04/07/99 - Sharon Youngsin Lee)
5040.99.04.08 (04/08/99 - Morrow) 
5041 (04/09/99 - Petrie)
5042.99.04.09 (4/09/99 - Camargo)
5043.99.04.12 (04/12/99 - Xin Liu)
5044 (04/13/99 - Krause)
5045 (4/13/99 - Smith)
5046 (04/13/99 - Jachim)
5047 (04/14/99 - Petrie)
5048 (04/14/99 - Jachim)
5049 (4/15/99 - Raymond)
5050 (4/16/99 - Raymond)
5051 (4/19/99 - Tang)
5052 (04/21/99 - Tang)
5053 (4/21/99 - Raymond)
5054 (04/22/99 - Camargo)
5055 (04/22/99 - Coutts)
5057 (04/26/99 - Schmidt)
5058 (04/26/99 - Tang)
5059 (04/28/99 - Camargo)
5060 (04/30/99 - Camargo)
5061 (05/03/99 - Tang)
5062 (05/04/99 - Jachim)
5064 (05/04/99 - Limin Peng)
5066 (05/06/99 - Camargo)
5067 (05/10/99 - Jachim)
5068 (05/17/99 - Limin Peng)
5070 (05/27/99 - Tang)
5071 (5/28/99 - Raymond)
5072 (05/31/99 - Lim)
5073 (06/02/99 - Jung)
5074 (06/02/99 - Coutts)
5075 (06/04/99 - Coutts)
5076 (06/06/99 - Rossbach)
5077 (6/6/99 - Raymond)
5079 (06/09/99 - Kuhl)
5080 (06/09/99 - Dunn)
5081 (06/10/99 - JU Lee)
5082 (06/14/99 - Tang)
5083.99.06.15 (06/15/99 - Xin Liu)
5084 (06/16/99 - LIM)
5085 (06/18/99 - Park)
5086 (06/18/99 - Peng)
5087 (06/24/99 - Coutts)
5089 (07/15/99 - Jung)
5090 (07/20/99 - Jachim)
5091 (07/20/99 - Coutts)
5092 (07/27/99 - Charlie Xiao)
5093 (07/30/99 - Jachim)
5094 (08/02/99 - Cecilia Chun)
5095 (08/16/99 - Sunny Kim)
5096 (8/19/99 - Sewoong Lee)
5100 (9/26/99 - DaeGun Goh)
5101 (10/04/99 - Jin Jung)
5102 (10/06/99 - Dunn)
5104 (10/25/99 - Dunn)
5105 (10/31/99 - Hyunju Kim)
5106 ( 10/31/99 - Jin Jung )
5107 (11/08/99 - Dunn)
5108 (11/10/99 - Petrie)
5109 (11/11/99 - Petrie)
5110 (11/18/99 - Coutts)
5113 (03/16/00 - hkmoon)
5114 (03/17/00 - hkmoon)
5115 (03/19/00 - hkmoon)
7500 (07/26/2000 - Dave Schmidt)
5504 (11/16/99 - Hyunju Kim)
5506 (12/15/99 - Yun Lee)
5507 (12/26/99 - Yun Lee)
5508 (06/26/00 - feliciak)
5509 (07/12/00 - Su Yong Kim)
5510 (07/12/00 - Su Yong Kim)
5512 (09/08/00 - Felicia Kim)
5513 (09/13/00 - Felicia Kim)
5516 (10/03/00 - Felicia Kim)
5518 (01/24/03 - James Kim & Jaewook Chun)

 

 

 

다음은 플러스포함 상위 기종에 넣을수 있는

6xxx번대와 7xxx번대다.

처음 일부는 자료가 없다. 너무나 오래 지나버린건가??

 

6301 (12/22/99 - Fischer)
6302 (12/22/99 - Fischer)
6308 (01/15/2000 - Rossbach)
6309 (01/19/00 - Petrie)
6310 (01/20/00) - casimirk)
6311 (01/21/00) - casimirk)
6312 (01/26/00 - Petrie)
6313 (01/26/00 - Petrie)
6314 (01/31/2000 - Dave Schmidt)
6315 (02/01/00 - hkmoon)
6316 (02/01/2000 - Jeff Vanhoof)
6318 (02/03/00 - hkmoon)
6320 (02/09/00 - Gokcen)
6323 (03/08/00 - Dunn)
6324 (03/09/00 - Coutts)
6327 (03/09/00 - Dunn)
6328 (03/10/2000 - Fischer)
6329 (03/10/2000 - Fischer)
6330 (03/14/2000 - Troy Smith)
6700 (04/17/2000 - Stanley Park)
6701 (04/17/2000 - Hyunju Kim)
6702 (04/17/00 - hkmoon)
6703 (04/18/2000 - Fischer)
6705 (04/24/2000 - Stanley Park)
6706 (04/24/00 - Coutts)
6706\7 (04/24/00 - Coutts)
6708 (04/26/2000 - Dave Schmidt)
6709 (April 26, 2000) - Bob Woodbury)
6712 (04/27/2000 - Fischer)
6713 (April 27, 2000) - Bob Woodbury)
6714 (04/28/00 - hkmoon)
6716 (04/28/2000 - Gokcen)
6717 (04/28/2000 - David Jeon)
6718 (04/28/2000 - Dave Schmidt)
6719 (April 28, 2000) - Bob Woodbury)
6720 (04/30/2000 - Stanley Park)
6721 (05/02/00 - Michael Kim - Korea)
6723 (05/02/2000 - Hyunju Kim)
6724 (05/02/00 - Michael Kim - Korea)
6725 (05/03/00 - hkmoon)
6726 (May 3, 2000) - Bob Woodbury)
6727 (05/04/00 - Jeongmee Koh)
6728 (05/04/00 - hkmoon)
6729 (05/04/00 - Hyunju Kim)
6730 (05/04/00 - Hyunju Kim)
6731 (05/04/2000 - Fischer)
6732 (May 4, 2000) - Bob Woodbury)
6733 (May 5, 2000) - Bob Woodbury)
6734 (05/05/2000 - Fischer)
6735 (05/05/2000 - Fischer)
6736 (05/09/00 - feliciak)
6737 (05/09/00 - hkmoon)
6738 (05/10/2000 - Fischer)
6739 (May 11, 2000) - Bob Woodbury)
6740 (05/11/2000 - Fischer)
6741 (05/11/2000 - Dave Schmidt)
6742 (05/15/2000 - Steve Fischer)
6745 (05/16/00 - Jamie Koh)
6747 (05/16/00 - Youngsoo Baik)
6748 (05/16/2000 - Steve Fischer)
6749 (05/16/00 - Hyunju Kim)
6751 (05/17/00 - Daegun Goh)
6752 (05/17/2000 - Steve Fischer)
6753 (05/18/2000 - Steve Fischer)
6754 (05/18/2000 - Yasemin Gokcen)
6755 (05/22/00 - Jay Kim)
6757 (05/23/2000 - Steve Fischer)
6759 (05/23/00 - hkmoon)
6761 (05/26/2000 - Steve Fischer)
6762 (06/01/2000 - Hyunju Kim)
6763 (06/01/2000 - Stanley Park)
6764 (06/01/2000 - Gokcen)
6765 (06/01/2000 - Steve Fischer)
6766 (06/02/2000 - Steve Fischer)
6767 (06/02/2000 - Gokcen)
6769 (06/02/2000 - Gokcen)
6770 (06/06/2000 - DG Goh)
6771 (06/06/2000 - Stanley Park)
6772 (June 6, 2000) - Bob Woodbury)
6774 (06/07/00 - hkmoon)
6777 (06/13/2000 - Gokcen)
6779 (06/15/00 - Daegun Goh)
6780 (June 15, 2000) - Bob Woodbury)
6782 (June 15, 2000) - Bob Woodbury)
6783 (06/16/00 - Daegun Goh)
6784 (06/16/2000 - Stanley Park)
6785 (06/19/00 - Myrna Ko)
6786 (06/20/00 - hkmoon)
6787 (06/21/2000 - Steve Fischer)
6788 (06/27/00 - Daegun Goh)
6789 (06/28/2000 - Steve Fischer)
6790 (June 29, 2000) - Bob Woodbury)
6791 (June 30, 2000) - Bob Woodbury)
6792 (07/03/2000 - Stanley Park)
6794 (07/07/2000 - Stanley Park)
6795 (07/13/00 - hkmoon)
6796 (07/14/00 - Youngsoo Baik)
6798 (07/25/00 - Hyunju Kim)
6799 (July 28, 2000) - Sam Felton)
6801 (11/24/99 - taejink)
6802 (12/05/99 - MyungJong Lee)
6803 (12/06/99 - Stanley Park)
6804 (12/07/99 - MyungJong Lee)
6805 (12/08/99 - MyungJong Lee)
6806 (12/13/99 - MyungJong Lee)
6808 (12/17/99 - MyungJong Lee)
6810 (12/27/99 - hkmoon)
6812 (01/19/00 - Stanley Park)
6813 (01/19/00 - hkmoon)
6815 (02/08/00 - Rossbach)
6816 (02/23/00 - Stanley Park)
6817 (02/28/00 - Stanley Park)
6818 (03/01/00 - Stanley Park)
6819 (03/07/00 - Daegun Goh)
6821 (03/13/00 - hkmoon)
6822 (03/21/00 - hkmoon)
6823 (04/12/2000 - Hyunju Kim)
6824 (04/14/2000 - Hyunju Kim)
6825 (04/20/2000 - hkmoon)
6827 (05/15/2000 - David Jeon)
6828 (05/18/2000 - David Jeon)
6830 (06/05/00 - Daegun Goh)
6831 (06/08/00 - Daegun Goh)
6832 (06/28/00 - Felicia Kim)
6835 (08/17/2000 - Gokcen)
6836 (01/24/03 - James Kim & Jaewook Chun)
6837 (01/27/03 - James Kim & Jaewook Chun)
6838 (02/28/06 - Jaewook Chun)

 

7000 (07/26/2000 - Dave Schmidt)
7002 (August 03, 2000) - Sam Felton
7003 (08/03/00 - Hyunju Kim)
7004 (August 04, 2000) - Sam Felton
7005 (August 05, 2000) - Sam Felton
7006 (August 05, 2000) - Sam Felton
7009 (08/16/2000 - Bill Welnick)
7011 (08/17/2000 - Sunny Kim)
7012 (08/17/2000 - Gokcen)
7013 (08/17/2000 - Bill Welnick)
7014 (08/18/2000 - Sunny Kim)
7015 (08/18/2000 - Youngsoo Baik)
7016 (August 05, 2000) - Sam Felton
7017 (08/21/2000 - Bill Welnick)
7020 (08/25/00 - Hyunjuk Kim)
7021 (August 28, 2000) - Sam Felton
7022 (08/29/2000 - Gokcen)
7023 (08/30/00 - Sunny Kim)
7024 (September 01, 2000) - Renato Martins
7026 (09/05/00 - Myrna Ko)
7032 (September 13, 2000) - Sam Felton
7038 (09/15/2000 - Bill Welnick)
7039 (September 15, 2000) - Sam Felton
7040 (September 18, 2000) - Sam Felton
7041 (September 19, 2000) - Sam Felton
7044 (September 20, 2000) - Renato Martins
7045 (09/22/2000 - Felicia Kim)
7050 (09/25/00 - Michael Kim - Korea)
7052 (09/27/00 - Su Yong Kim)
7053 (09/29/2000 - Jennifer Pham)
7054 (09/29/2000 - Jennifer Pham)
7055 (10/02/2000 - Jennifer Pham-W51044)
7056 (October 5, 2000) - Sam Felton
7057 (10/11/2000 - Jennifer Pham-W51044)
7058 (10/13/2000 - Jennifer Pham-W51044)
7061 (10/17/2000 - Jennifer Pham-W51044)
7063 (10/18/2000 - Jennifer Pham)
7066 (10/18/2000 - Myrna Ko)
7067 (10/19/2000 - James Kim)
7068 (10/20/00 - Jennifer Pham)
7069 (10/31/00 - Michael Kim - Korea)
7070 (11/01/00 - Su Yong Kim)
7071 (11/01/00 - Su Yong Kim)
7072 (11/01/2000 - Jennifer Pham)
7073 (11/10/00 - Michael Kim - Korea)
7074 (11/22/00 - Michael Kim - Korea)
7076 (11/30/2000 - Jennifer Pham)
7077 (12/05/2000 - Jennifer Pham)
7078 (12/05/2000 - Javier Nunez)
7079 (12/08/2000 - Javier Nunez)
7080 (12/13/2000 - Javier Nunez)
7081 (12/20/00 - Jennifer Pham)
7088 (01/04/2001 - Arms Yongyuth)
7091 (01/11/2001 - Arms Yongyuth)
7097 (01/16/2001 - Jennifer Pham)
7098 (01/16/2001 - Jennifer Pham)
7099 (01/23/2001-Gabriel Padilla-w51102)
7101 (02/06/2001-Gabriel Padilla-w51102)
7103 (02/07/2001-Gabriel Padilla-w51102)
7104 (02/09/01 - Jaewook Lee)
7105 (02/15/01 - Jaewook Lee)
7106 (05/04/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7107 (06/20/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7108 (11/08/2001 -Gabriel Padilla - w51102)
7109 (11/16/2001 -Gabriel Padilla - w51102)
7110 (01/22/2002-Gabriel Padilla - w51102)
7111 (02/22/2002-Gabriel Padilla - w51102)
7114 (02/26/2002-Gabriel Padilla - w51102)
7500 (07/26/2000 - Dave Schmidt)
7501 (07/28/2000 - Stanley Park)
7502 (08/04/00 - Hyunju Kim)
7503 (08/24/2000 - Hyunju Kim)
7505 (09/18/2000 - Hyunju Kim)
7506 (10/05/2000 - Hyunju Kim)
7507 (10/12/2000 - Youngsoo Baik)
7508 (10/16/2000 - Youngsoo Baik)
7509 (10/18/2000 - Stanley Park)
7510 (10/19/2000 - Stanley Park)
7512 (11/01/2000 - Hyunju Kim)
7513 (11/06/2000 - Hyunju Kim)
7514 (11/28/2000 - Hyunju Kim)
7515 (12/01/2000 - Hyunju Kim)
7516 (01/15/2001 - Hyunju Kim)
7517 (01/26/2001 - Hyunju Kim)
7518 (02/05/01 - Michael Kim - Korea)
7519 (02/07/01 - Michael Kim - Korea)
7520 (02/09/01 - Michael Kim - Korea)
7521 (02/16/01 - Michael Kim - Korea)
7522 (02/20/01 - Jaewook Lee)
7523 (02/20/01 - Jaewook Lee)
7524 (02/20/2001 - Youngsoo Baik)
7527 (02/23/01 - Jaewook Lee)
7529 (02/26/2001 - Hyunju Kim)
7530 (02/28/01 - Jaewook Lee)
7531 (03/02/01 - Jaewook Lee)
7533 (03/06/01 - Jaewook Lee)
7534 (03/08/01 - Jaewook Lee)
7535 (03/19/01 - JaeWook Lee)
7537 (03/20/01 - JaeWook Lee)
7538 (04/04/2001-Gabriel Padilla-w51102)
7539 (04/05/2001-Gabriel Padilla-w51102)
7541 (04/05/2001-Hyunju Kim)
7542 (04/09/2001-Jennifer Pham - w51044)
7543 (04/10/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7544 (04/26/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7545 (05/03/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7548 (05/15/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7550 (05/16/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7554 (05/18/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7555 (05/21/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7556 (05/24/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7556 (05/24/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7556 (05/24/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7566 (05/25/2001-Arms Yongyuth - w18694)
7567 (05/25/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7568 (06/07/2001-Hyunju Kim)
7569 (06/08/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7571 (06/13/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7572 (06/14/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7573 (06/14/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7574 (06/15/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7575 (06/22/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7576 (06/25/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7582 (06/27/2001- Amina Kerris - w17994)
7583 (06/28/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7584 (07/09/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7585 (07/10/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7585 (07/20/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7587 (07/26/2001-Hyunju Kim)
7588 (08/09/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7589 (11/08/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7590 (11/15/2001-Gabriel Padilla - w51102)
7647 (01/18/2002-Gabriel Padilla - w51102)
7649 (01/18/2002-Gabriel Padilla - w51102)
7652 (01/19/2002-Gabriel Padilla - w51102)
7654 (01/21/2002-Gabriel Padilla - w51102)
7656 (02/07/2002-Gabriel Padilla - w51102)
7657 (02/12/2002-Gabriel Padilla - w51102)
7658 (03/01/2002-Gabriel Padilla - w51102)
7659 (06/11/2002-Gabriel Padilla - w51102)


(韓國人이 많았다는거에 대해서 뿌듯하다. 지금은 비록 한분도 남아계시지 않아서 무척이나 아쉽지만,,) 

 

아직도 나는 목이 마르다,.

스타택...