Just Fun/PC & Tablet

Tz-티지 2011. 1. 10. 12:40

 

 

 

 

 

http://feena74.blog.me/140121844799 ...My Market

 

 

 

 

옵큐 테스트

http://vfman.com/108

 

http://magicnmagic.blog.me/90106569046

 

http://cafe.naver.com/androiders/811244

아이폰과 그 외 떨거지폰 ㅎㅎ 난 점점 애플빠가 되고있음
점심장사...안하십니까..ㅋㅋ 이거..너무.한가한..티내시는듯...ㅋㅋ..

날이나..풀려야..떡찜먹으러.갈낀데..ㅋㅋ